Bowling nasıl oynanılır?

 

 

bowling 

 

 

SKOR NASIL HESAPLANIR?

Bowling Bir oyun 10 atıştan oluşur. Her atışın başında oyuncu, 10 labutun hepsini devirmeye çalışır. Eğer başarırsa sonuç "STRIKE"tır ve atış bitmiştir. Eğer 1. atıştan sonra hala birkaç labut kalmış ise 2. bir top atılır. Kalan labutların hepsi devrildiyse buna "SPARE" denir. Eğer 2. atış hakkından sonra hala bir veya birkaç labut ayakta duruyorsa sonuç "OPEN FRAME"dir. Bu oyuncu sadece düşürdüğü labutların miktarı kadar puan alır. "SPRE" yapıldığında oyuncu bir sonraki atış ile devirmiş olduğu labutların miktarı kadar puana ek olarak 10 puan alır. O atışta bir sonraki vuruş yapılanakadar skor yazılmaz. Örneğin, oyuncu bir "SPARE"i takip eden bir sonraki atışta 6 labut düşürürse,bu altı labutun puanına ek olarak 10 puan daha alacaktır. Şimdi "SPARE"in değeri 16 puan olarak belirlenmiştir. Bir "STRİKE"ın değeri sonraki 2 atışta devritalen labutların toplam puanı +10 puandır. Şöyle ki bir "STRİKE"ı takip eden atışta oyuncu, 1. topta 5 ve 2. topta 3 labut devirir ise"STRİKE"ın değeri şöyle olacaktır:10+5+3=18, 10. atışın final skoruna ulaşana kadar her atışın skoru, bir önceki atışın skoruna eklenir. Son atışta eğer bir "SPARE"kaydedilirse 3. bir top yuvarlanmalıdır ki, bu "SPARE"in değerine karar verebilsin. Aynı nedenle 10. atışta bir "STRIKE"yapılırsa fazladan 2 atışa ihtiyaç vardır ki "STRIKE" ın değerinin ne olacağı belirlenebilsin.


SKOR BONUSLARI

Skorlama sistemi sadece devrilen labutların basit sayımından ibaret değildir. "SPARE"ler ve "STRİKE"lar, eksra puan elde etmek için bir fırsat sağlar. Skorlama sistemi arka arkaya gelen STRIKE"ları büyük ölçüde ödüllendirir. Gerçekte asıl yüksek skorlu oyunlar (200 puanın üstü), sadece ""STRIKE"ların birbirine bağlanması ile mümkündür.

Bir "SPARE" yapmak için her zaman baş labutu vurmak gerekir. Sağ elini kullananlar baş labutun tam sağ tarafını hedef almalıdırlar (Solaklar ise sol tarafını). Bu alan "POCKET" olarak bilinir.

Bir Uyarı: Güçlü bir rop, doğru kullanılmaz ise faydasızdır. Daha düşük bir hız ile atılan daha hafif bir top, sert atışlarda daha iyidir. Usta oyuncular, topu tamamen düz olarak atmaya çalışmazlar. "STRIKE" vuruşlarının biraz eğimli olmasını tercih ederler. Solak oyuncular, topu soldan sağa gönderirlerken, sağ elini kullanan oyuncularda sağdan sola doğru bir eğim yaratırlar.


TOP NASIL TUTULUR

Standart üç delikli top, 2 orta (orta ve yüzük parmağı) ve baş parmak sokulmak suretiyle tutulur. Orta parmakları 2 ekleme kadar, baş barmağı ise tamamen yerleştirmek gerekir. Dış parmaklar (işaret ve küçük parmaklar), topun üzerinde rahatça uzanır ve avuç içi topun yüzeyi ile gevşek temas halinde olmalıdır.

DURUŞ Bowling


Omuzlar sağ açıda hedefe dönük Atışta kullanılmayan el, topu desteklemeye yardım eder. Bilek oldukça sağlam ve dik durur, geriye doğru bükülmez. Atış yapılan kolun dirseği kalçaya yakın tutulur. Dizler hafifçe bükülür. Ayaklar bitişik ve hedefe dönüktür
 

HEDEFLEME VE STRATEJİLER

Tüm sporlarda topu atacağınız hedefe bakarsınız, fakat deneyimli bowlingciler, hemen hiç bir zaman labutlara bakmazlar. Hattın üzerinde yakın bir noktaya bakarak hedef saptamak çok daha iyidir.

Oklar veya telemetreler foul çizgisinden 15 feet öteye yerleştirilmişlerdir. Bunlar hedefi bulmak için yardım ederler. 7 ok vardır. Ortadaki, baş labutun sırasında, hattın ortasına yerleştirilmiştir. Öteki oklar da belli labutlara göre sıralanmıştır. Duruşunuzu ayarlamak için hat üzerinde sıralanmış noktar, direkt olarak oklarla uyum halindedir. Hat üzerindeki orta noktadan başlayıp ortadaki okun üzerinden geçerek, baş labuta dik bir çizgi çizebilir. Öteki noktalar ve oklar da aynı şekilde hizalandırılır.

Hedefleme, bir başlama pozisyonu ve odak noktası seçmek ile yakından ilgilidir. Duruş yeriniz ve hedef noktanız, topun takip etmesini istediğiniz yol ile belirlenir. Noktaları ve okları rehber olarak kullanmak, sıralanmanın daha kesin tespitini sağlar. Her atıştan sonra bu koordinasyonun faydalı olup olmadığını ve gerekiyorsa nasıl değiştirilmesi gerektiğini değerlendirin.


TOPU SALLAMA, ADIMLAR VE ZAMANLAMA

Top elinizde öne ve arkaya serbestçe ve rahatlıkla hareket ettirebileceğiniz ağırlıkta olmalıdır. Topu ileri geri hareket ettirirken eğer bileğiniz geriye doğru bükülürse veya omuzunuz aşağı doğru düşerse top gereğinden ağırdemektir. Eğer kolunuz çok rahat gidip geliyorsa o zaman da top çok hafif demektir.


ADIMLAR

Yeni oyuncular dört adımda yaklaşma kuralını kullanmak için cesaretlendirilirler. Her adımı ileriye doğru düz olarak atın. Adımlar, "sokak adımı" gibi topuktan buruna atılır. Sadece kaymayı içeren son adım değişiktir. Bu son adımda bowling ayakkabısı, ileri doğru kayar. Böylece durmak için fren yapar gibi ağırlık arkaya, topuğa geçer. 1. adım çok kısa, sonuncusu ise kaymayı da içerdiği için en uzun adım olmalıdır. Sağ elini kullananlar için adım sırası sağ-sol-sağ sırasını takip ederler.

Son adımdan önceki adım tamamlandığında kayan ayak ileri geri sallanmış olan kol birlikte ileriye doğru hareket ederler. Bu gerçekleştiğinde zamanlama etkili olmuş demektir. Arkaya sallamada top, en yüksek noktaya gelirken, ilk üç adım atılır. Bundan sonra artık aşağı sallanma, kayma ve topu bırakma pozisyonundasınızdır.

İşin püf noktası topu doğru bir şekilde dışarı doğru hareket ettirmek, atmaktır. Bowling tabirleri içinde bu "Push Away" (ileri itmek) olarak adlandırılır. İlk adım atılırken başlama pozisyonunda top, vucudun 12 ile 18 inch ilerisinde bir noktaya gelir. Bundan sonra 2. ve 3. adımlar atılırken top, yay şeklindeki hareketine devam eder.


TOPU HATTA BIRAKMA

Top, kayan ayağın hizasından bırakılmalıdır. Solaklar, son adımlarını sağ ayakları ile atarken, sağ elini kullananlar sol ayakları ile kayarlar. Top ayak bileyine 2 inch uzaklıkta veya daha yakın tutulmalıdır.

Topu kayan ayak bileğinin yanından geçirmek için biraz eğilmek gerekir. Son adımda dizi kırmak, bunu mümkün kılar. Dizden biraz eğilmenin dışında, bedenin üst kısmı da alçalma işlemine yardımcı olur. 15-20 derece ileri eğilmek idealdir. En iyi denge için, atış sonuçlandırılırken göğsün ortası kayan ayağın dizi hizasına gelmelidir.

Yaklaşmanın başından sonuna kadar baş, hep sabit kalmalıdır. Gözler bir hedefe odaklanıp kalır. Atış yapmayan kol, yana uzanan dengeyi sağlamak için yardım eder.

Yapılması gereken hareket dizisi topu atan kolun atıştan sonra omuz hizasına veya daha yukarıya kaldırılması ile tamamlanır. Kol, sağa veya soladeğil, hedefe doğru dönük olmalıdır. Gerçi top atılmış gitmiştir, ancak bu son hareketin de olması gerektiği gibi yapılması eğitim açısından çok önemli bir faktördür. Dengeyi ve topu sallama fonksiyonunu geliştirir.


OYUN AÇILARI

Top, sağdan sola doğru 1-3 cebine girmelidir. Solaklar 1-2 cebine soldan sağa doğru atacaklardır. Bir "STRIKE" vuruşunda açı önemlidir; topun bir labutun hizasında kendi yolunda gitmesini sağlar. Aksi taktirde "STRİKE" yapmak ihtimali çok düşük.

Sağ elini kullanan bir oyuncu, bir kıvrılma olmadan da topu hattın sağ yanından cebe doğru yönlendirerek, bir yan açı oluşturabilir. Bu durumda sağdan 2. ok bir hedef olarak önerilir. İyi bir "STRİKE" topu, güçlü bir yan açıdan atağa geçer.


"SPARE" OYUNU

Eski bir deyiş vardır; "SPARE"leri yap, "STRIKE"lar gelecektir. Bu deyiş yeni başlayanlar için oldukça iyi bir öğüttür. 1023 potansiyel "SPARE" oyunu vardır. "SPARE" atışının ilk kuralı basit geometriye dayanır. Bu "Çapraz Hat" kuralıdır. Labutlar, hattın sol tarafındaysa en iyi başlama poziyonu sağdadır. (Labutlar sağda ise başlama pozisyonu solda olacaktır.)

4 ayrı "SPARE" atışını veya çizgilerini çapraz hat tekniği kullanarak çalışın. Arka sıradaki her labut (7,8,9,10) için ayrı bir "SPARE" çizgisi geliştirirsiniz. Seçebileceyiniz sadece bir tek başka "SPARE" çizgisi vardır. Oda ilk topta kullanılan orjinal çizgidir. Herhangi bir "SPARE" kombinasyonu bu beş çizgiden birini kullanarak sonuçlandırılabilir. Örneğin; sağ elini kullananlarda 8 nolu labuta ulaşmak için gereken çizgi, 1-2-4 çizgisidir. Çünkü 8 nolu labut, 2 nolu labutun tam arkasında durmaktadır.


3-6 "SPARE"ini ise 9 nolu labutun çizgisinde oluşturabilirsiniz çünkü 3 nolu labut, 9 nolu labutun tam önünde durmaktadır. 5 nolu labutun anahtar olduğu herhangi bir"SPARE" oyununda topu "STRIKE" yapacakmış gibi atmak gerekir.

Herhangi bir arka sıra "SPARE" vuruşunun çizgisi 3. ve 4. (orta) oktan veya o aralardan bir yerden geçmelidir. Her atış için duruş pozisyonu değişiktir. Bu atışları pratik yaparak ve tecrübe edinerek geliştirebilirsiniz.

"SPARE" yapmayı öğrenmek, skorlarınızı geliştirmek için en iyi yoldur.

Dünya'nın hemen her yerinde aynı sayıda ekipman ve kurallarla oynanan Bowling sporunun kendine özgü bir çok karakteristik yanı vardır;

Bunlardan en önemlisi Bowling'in özellikle bayanlar tarafından sevilmesi ve batıda hızlı ve organize bir biçimde yayılması.

Bir grup sporu olması, oyunu Türk aile yapısına dahada yakınlaştırıyor. Yapılan araştırmalar Bowling oyuncularının dünyanın en fazla bağış ve yardım yapan sporcular olduğunu gösteriyor. Vücudun bütün kas yapısını belli bir ivme ve disiplinle çalıştırmaya yönelik, daha çok bir konsantrasyon oyunu olan Bowling; her durumda eğlenceli enstantaneler oluşturması bakımından da hırstan çok keyifli bir rekabet ortamı yaratıyor.

Bu broşürde Bowlig oyununun kurallarını, nasıl oynanabileceğini ve atış tekniklerini sizlerin bilgisine sunarak, bu oyundan daha çok zevk almanızı ve eğlencenin farklı boyutlarını da tadarak neşeli saatler geçirmenizi diliyoruz.


Kaynak

Mirage Park Resort